Møte i sykkelgruppa

Det vil avholdes møte i sykkelgruppa onsdag 28.desember kl.17.00 på Nordreisa ASVO.

Temaene på møtet vil være sykling av rittet Trondheim - Oslo for de som er interessert i å delta på dette. Det vil også bli snakket om sykling på Mallorca i mai. Alle som er interessert i dette er volkommen til å komme på møtet.